Category: smok

smok PWV แสดงความไม่เหมือนที่มีความนัยสำคัญระหว่าง

smok PWV แสดงความไม่เหมือนที่มีความนัยสำคัญระหว่าง smok

smok

PWV แสดงความ smok ไม่เหมือนที่มีความนัยสำคัญระหว่างกรุ๊ปศึกษาค้นคว้าข้างในการประเมินค่า ANOVA 

แบบสองทางซ้ำ ( p < 0.01) นอกนั้น PWV smok ยังบอกให้เห็นความเคลื่อนไหวที่มีความนัยสำคัญภายหลังผ่านไป 15 นาทีสำหรับ ECig (+) ( p < 0.05; รูปที่ 9 ) และก็ Cig ( p < 0.01; รูปที่ 9 ) เวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวที่มีความนัยสำคัญด้านในแขน ECig (–) ( p 0.05; รูปที่ 9 ) ECig (–) ถูกลดน้อยลงเมื่อเทียบกับทั้งคู่กรุ๊ปอื่นๆโดยแสดงแนวโน้มต่ำลงโดยไม่มีนัยสำคัญใน 15 นาทีแรก ( p = 0.086; รูปที่ 9). ภายหลังจากคำนวณการวิเคราะห์หลายตัวแปรของความเคลื่อนไหว PWV ในระยะเวลา 15 นาที ความเคลื่อนไหวยังคงมีความนัยสำคัญในความเกี่ยวข้องกับความดันเลือดหรือ HR (การทดลองกล่อง: p 0.05; การทดลองของ Levene: p < 0.05; การทดลองหลายตัวแปร (แลมบ์ดาของวิลก์): p < 0.05 ) สำหรับ ECig (+) รวมทั้งแขน Cig

นอกเหนือจากการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว นี่เป็นการเรียนรู้หนแรกที่พิจารณาผลการใช้ยาสูบ ยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีนิวัวว่ากล่าวน หรือยาสูบกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน ซึ่งกรุ๊ปหลังจากที่ใช้เป็นกรุ๊ปควบคุม ในการศึกษาวิจัยนี้ พวกเราบอกให้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของความดันเลือดศูนย์กลางรวมทั้งส่วนปลายในขณะสั้นๆภายหลังจากดูดของเหลวด้วยนิโคตินหรือดูดบุหรี่แบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้าเกี่ยวกับยาสูบและก็ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่โดย ยกตัวอย่างเช่น Vlachopoulos et al 24 – 28
การลดระดับ DBP ชั่วครั้งคราวสามารถชี้แจงได้จากการคลายเครียดที่เกิดขึ้นมาจากการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือยาสูบที่รองรับการร่วมเพศระหว่างนิ้วกับปาก ยิ่งไปกว่านี้ การคลายเครียดนี้ยังยั้งการเพิ่มขึ้นที่คาดเอาไว้ภายในอีกสองกรุ๊ป การเพิ่มขึ้นที่คาดไว้ขึ้นกับข้อมูลที่เผยแพร่โดยคณะทำงานของ Mahmud แล้วก็ Feely 29การเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันของ SBP รวมทั้งความฝืดของเส้นโลหิต โดยเฉพาะสำหรับ AIx75 สามารถชี้แจงได้ด้วยกลไกที่แตกต่าง กลไกกลุ่มนี้บางทีอาจถูกกระตุ้นโดยการเพิ่มขึ้นของ catecholamines เวียนรวมทั้งในแคว้นแล้วก็โดยนิโคติน จากที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว นิโคตินจะเป็นตัวกระตุ้นปมประสาทที่เห็นใจ โดยเหตุนั้นก็เลยเพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ที่ขาดตกบกพร่องของการปลดปล่อยเซลล์ประสาทที่เห็นใจในระบบประสาทศูนย์กลาง 29 – 31
การเกิดโรคของเส้นโลหิตหัวใจแล้วก็เรื่องหัวใจแล้วก็เส้นโลหิตเป็นลำดับถูกกระตุ้นโดยการแข็งตัวของเส้นเลือดแดง 22 , 32เว้นแต่ความฝืดของเส้นเลือดแล้ว ความดันเลือดจากศูนย์กลางมองมีความหมายมากยิ่งกว่าเมื่อเทียบกับความดันเลือดส่วนปลาย 18 , 33 , 34ปี
การทดสอบที่พิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ได้บ่งบอกถึงผลที่ขัดแย้งของผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากการสูบไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ 25 , 26คณะทำงานของ Szoltysek-Boldys มิได้แสดงผลลัพธ์อย่างเป็นจริงเป็นจังอะไรก็แล้วแต่ของการสูบไอหรือการสูบยาสูบต่อ SBP, DBP หรือ HR ในการศึกษาวิจัยผู้ดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 15 คน 25อย่างไรก็แล้วแต่ พบว่าดรรชนีความแข็งแรงแล้วก็ดรรชนีการสะท้อนกลับมากขึ้น ตรงกันข้ามกับการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ Vlachopulos แล้วก็เพื่อนผู้ร่วมการทำงานพินิจพิจารณากรุ๊ปผู้ดูดบุหรี่ คนเขียนชี้ให้เห็นว่าการสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยของเหลวที่มีนิวัวตำหนินมีผลพวงต่อการไหลเวียนของเลือดศูนย์กลางรวมทั้งความดันเลือดส่วนปลาย 26จากที่แสดงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา27 , 28 , 35อีกทั้งยาสูบแล้วก็ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีของเหลวที่มีนิวัวติเตียนนทำให้ SBP, HR, PWV สูงมากขึ้น แล้วก็ปรับ AIx75 ถึงแม้ DBP จะลดน้อยลงภายหลังจากการสูบไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยของเหลวที่ไม่มีนิโคตินในการศึกษาวิจัยของพวกเรา…